home > blog > facility & projectbegeleiding in het museum

Facility & Projectbegeleiding in het Museum

 

Facilitaire en Veiligheidsprojecten versus  de menselijke factor.

Donderdag, 3 februari 2011 was de Bosch museumdag in de Hermitage Amsterdam met als thema ‘Esthetiek versus Functionaliteit’. Roelof van der Kooi, tot december 2010 hoofd Facilitaire Zaken & Veiligheid bij de musea De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam was spreker en leidde als lid van het 4-koppige bouwteam voor de Hermitage Amsterdam de facilitaire en veiligheidsprojecten. “ Een sfeer creëren waar we samen naar oplossingen zoeken om het beste te bereiken en ook gewoon een prettige sfeer”  of zoals de architect wel zei “ Zelf bedenken, samen uitproberen en laten maken. Slim en vernuftig of gewoon pragmatisch. Daar zit de lol en vooral als je elkaar hierin versterkt. Met een fantastisch resultaat als gevolg.” Er werd gewerkt met een klein en zelfstandig bouwteam. Binnen de Hermitage Amsterdam werd er gewerkt met vele projectteams om de museum organisatie te betrekken bij gekozen of te kiezen oplossingen. Vele museum adviseurs en andere externe adviseurs werden al in een vroeg stadium betrokken. Specialisten uit alle gelederen werden bij elkaar rondom de tafel gezet. Op deze manier konden we voorkomen tijdens de bouw achter de feiten aan te lopen. Mogelijke problemen werden in een vroeg stadium herkend en erkend, niemand liep weg van zijn verantwoordelijkheden en er konden snel beslissingen genomen worden. Er waren functionele als ook esthetische uitgangspunten, en dat die kunnen botsen wisten we natuurlijk van tevoren.

Integrale veiligheidszorg

Door onze integrale gedachte over de veiligheidszorg te delen met de architect zijn er mooie oplossingen gekomen. Er zijn geen concessies gedaan aan het integrale veiligheidszorgplan, dat je als opdrachtgever een beslissende stem hebt mag duidelijk zijn, maar voor het beste resultaat moet iedereen het eens zijn. We hebben ons laten leiden door normen en bestaande functionaliteiten en namen beslissingen op basis van onze eigen waarnemingen en testen. Zien is geloven.

OBE Veiligheidsmaatregelen

Eigenlijk hebben wij de ultieme museum OBE veiligheidsmaatregelen uitgevoerd en wel in deze volgorde van belangrijkheid. De Organisatorische veiligheidsmaatregelen (OBE) staan boven aan en daar hoort motiveren en een positieve sfeer creëren bij. Plannen maken, het opstellen van een integraal museum veiligheidszorgplan, samenstellen van een museaal beveiligingsbestek, betrekken van de verzekeraars, een vroeg overleg met de brandweer en bouw en woningtoezicht, toetsen op vergunningen en andere borg voorwaarden en een regelmatig overleg. Als echte partners in het proces nooit zonder de direct betrokkenen in de bouw, met Bosch security projects hebben we hier een goede partner gevonden. We hebben optimaal van de Bouwkundige veiligheidsmaatregelen (OBE) gebruik kunnen maken en we laten ons slim en betrouwbaar ondersteunen door alle Elektronische maatregelen (OBE). Niet alleen het museum beveiligingsproject heeft kunnen profiteren van deze aanpak, zeker ook alle overige facilitaire projecten.

Het Resultaat

Het is toch het resultaat wat telt? Ik ben er van overtuigd dat we een sfeer hebben kunnen creëren die er mede toe heeft geleid dat we met elkaar de schouder er onder hebben gezet met een mooi resultaat tot gevolg.        

Niet geheel onbelangrijk binnen tijd en binnen budget !

Wilt u meer weten over mijn aanpak? Bel voor een afspraak 06-471 320 43 of mail rvanderkooi@artsecure.nl