home > blog > zkh pieter-christiaan van oranje-nassau van vollenhoven reikt diploma predictive profiling uit in het rijksmuseum

ZKH Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau Van Vollenhoven reikt diploma Predictive Profiling uit in het Rijksmuseum

Op woensdag 16 juli 2014 hebben speciaal geselecteerde medewerkers van het Rijksmuseum en het Van Gogh museum het Diploma Security Profiler uitgereikt gekregen uit handen van ZKH Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau Van Vollenhoven, Voorzitter van de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland (VBN).

Aan de opleiding tot Security Profiler ging een intensief werving- en selectietraject vooraf om de beste kandidaten voor het Rijksmuseum Amsterdam en het Van Gogh Museum te selecteren.


Foto: ZKH Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau Van Vollenhoven, Voorzitter van de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland (VBN)

Diploma Security Profiler

Na een intensief selectietraject is door SoSecure in samenwerking met het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum een groep van 14 personen geselecteerd voor de functie security profiler.

De opgeleide Predictive Profilers letten op afwijkend gedrag onder de vaak meer dan vijftienduizend mensen die het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum per dag op bezoek krijgen.

Zij kregen uit handen van de voorzitter van de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland (VBN) ZKH Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau Van Vollenhoven hun diploma uitgereikt.

In verband met de vertrouwelijkheid van de functie worden geen foto's van de Security Profilers van het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum getoond.

 

Innovatie in beveiliging

SoSecure directeur Leen van der Plas: “Beveiligen blijft mensenwerk, samen met onze relaties vinden wij het belangrijk dat je mensen in kunt zetten waarvan je kunt bewijzen dat zij over de competenties beschikken om de functie uit te voeren. Het klinkt logisch maar de praktijk geeft echt een ander beeld. Ook constateer ik in de beveiligingssector, dat het besef van de eindigheid van reactieve beveiliging is bereikt, een mate van status quo handhaven is hier aanwezig.

Wij onderzoeken en ontwikkelen met een team van experts innovatieve ideeën ten behoeve van de proactieve veiligheid, dit in combinatie met de juiste dialoog ontstaan er nieuwe inzichten.

Je zult zien dat in de komende tijd bedrijven deze visie zullen gaan volgen en proactieve veiligheid gaan ontwikkelen. Wij staan niet stil en laten onze onderzoekers samen met het Kenniscentrum Security Intelligence de volgende innovatieve stap in beveiliging ontwikkelen; Informatiesamenwerking, Informatiedeling & Informatiesturing.

TNO onderzoek competenties van een Profiler

Wij hebben daarom niet geaarzeld toen TNO SoSecure in 2013 vroeg om mee te doen met het innovatieve en wetenschappelijke onderzoek naar de competenties van de proactieve beveiliger die de methodiek Predictive Profiling kan uitvoeren."

                                                         

                                  

Van der Plas gaat verder : Vaak worden de beveiligers geselecteerd op subjectieve gronden en organisatie belangen hierdoor heeft het selecteren van beveiligingspersoneel vaak een mate van willekeur in zich. Juist deze subjectieve manier van selecteren wilden wij vormen tot een eerlijke en onafhankelijke methodiek met een wetenschappelijke onderbouwing.

TNO leverde na een zorgvuldige onderzoek het prototype voor de "Profiling Assessmenttool" aan SoSecure, hiermee zijn wij in staat om personen te testen op het herkennen van afwijkend gedrag en de klantvriendelijke interventie. Hierdoor kunnen onze profilers achter de 'ware' intentie van het afwijkende gedrag komen en hiermee proactief incidenten voorkomen.

Het Profiling assessment werd als eerste door het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum ingezet, zodat zij de meest geschikte personen konden selecteren. Het onderzoek van TNO is uniek omdat er nog niet eerder in de wereld onafhankelijk onderzoek gedaan werd naar competenties van deze proactieve manier van beveiligen. Ondertussen zijn er tientallen Profiling assessments uitgevoerd en met deze positieve uitkomsten kunnen wij niet anders concluderen; " Het Profiling Assessment Werkt"

Foto: Emile Broersma Rijksmuseum

 

Predictive Profiling opleiding voor Musea

Het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum geven aan dat zij het invoeren van de proactieve beveiligingsmethodiek  Predictive Profiling in hun musea eigenlijk een logische stap vinden. Deze proactieve manier van werken verbeterde de kwaliteit van de beveiliging en brengt de kosten van beveiliging omlaag.

Ook wordt het werken voor Predictive Profilers in de beveiliging hiermee een stuk aantrekkelijker, omdat zij vanuit de methodiek 100% verantwoordelijk zijn voor de beslissingen die zij nemen. Deze manier van werken vereist andere competenties dan een reactieve beveiliger. 

De methodiek Predictive Profiling vereist meer verantwoordelijkheid, zelf na kunnen denken en buiten de bestaande kaders kunnen gaan. Daarom is er ook een intensieve opleiding, die deel uitmaakt van het selectieproces van belang, om uiteindelijk experts op het gebied van afwijkend gedrag in de museale setting worden.

Nadat de profilers een door SoSecure speciaal voor de Nederlandse musea ontwikkelde achtdaagse opleiding tot het verkrijgen van het Diploma Security Profiler hebben gevolgd gaan zij de methodiek Predictive Profiling toepassen in de musea.

 

De opleiding Security Profiler van SoSecure is tot stand gekomen met medewerking van het Hoofd Nationale Politie, afdeling Kunst en Antiek criminaliteit en de Amsterdamse politie.

 

De intensieve basisopleiding is van groot belang, maar de ontwikkeling van een Predictive Profiler begint pas echt op de werkvloer. Gedurende de gehele carrière van de Predictive Profilers wordt geïnvesteerd in hun kennis en kunde. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van ‘Protective Intelligence en Red Teaming’.

Red Teaming

Met name een museum is over het algemeen een prikkelarme omgeving. En juist voor het inzetten van Predictive Profilers is het van groot belang om hun vaardigheden te blijven oefenen. Daarom organiseert SoSecure Red Teaming oefeningen om vanuit de gedachte van de Proactieve Beveiligingscyclus het operationele predictive profiling proces en de alertheid en accuraatheid van de profilers continu te verbeteren.

SoSecure heeft in samenwerking met het Kenniscentrum Security Intelligence Red Teaming Analyses ontwikkeld die uw organisatie concrete informatie geven om proactieve besluitvorming te organiseren.

Wilt u meer weten over het TNO onderzoek naar de competenties van een profiler neemt u dan contact met ons op wij komen u graag uitleggen welke voordelen dat heeft voor uw organisatie.

 

Foto van links naar rechts;

Dhr. Wil Houtzager, Directeur Next HRM

Mevr. Esther de Jong, Sectormanager Bedrijfsvoering Van Gogh Museum

Dhr. Leen van der Plas, Directeur SoSecure & ArtSecure

ZKH Pieter Christiaan van Oranje Nassau van Vollenhoven, Voorzitter Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland

Dhr. Emile Broersma, Hoofd Veiligheidszaken Rijksmuseum en Directeur PP10

juli 2014 SoSecure