home > blog > opleiding predictive profling van gogh museum en rijksmuseum

Opleiding predictive profling Van Gogh museum en Rijksmuseum

 

  

Na een intensief sollicitatietraject werd een groep van 14 personen geselecteerd voor de functie security profiler in het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum te Amsterdam. Nadat zij speciaal voor de Nederlandse musea ontwikkelde opleiding museumbeveiliging hebben gevolgd gaan zij deze klantvriendelijke methodiek toepassen.

Het begin in 2002 : De OGRI Methodiek

In 2001 was er nog geen visie op museumbeveiliging in combinatie met de menselijke factor. Door met de securitymanagers van het Rijksmuseum en het Van Gogh museum een gezamenlijk partnership te sluiten werd de OGRI methodiek samengesteld. Door goed te luisteren naar vakspecialisten van twee van de belangrijkste musea ter wereld werd een meerjarige visie op museumbeveiliging ontwikkeld

De visie op museumbeveiliging

De visie op museumbeveiliging ontstond al in 2002 waar wij zijn gestart met het idee om op een klantvriendelijke manier museumbeveiliging te ontwikkelen, het motto toen was: 'informatie halen en informatie delen' . Hierdoor heeft ArtSecure en SoSecure vanaf 2002 aan de wieg gestaan van het professionaliseren van de menselijke factor in museumbeveiliging en heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan bij diverse Nederlandse musea.

In directe samenwerking met het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum werd deze visie kwalitatief doorontwikkeld naar een proactieve museumbeveiligingsmethodiek. De methodiek werd OGRI genoemd en mag ondertussen wel de standaard genoemd worden binnen de Nederlandse museumbeveiliging.

OGRI staat voor Observeren, Gedragsherkenning, Risicoanalyse en Interventie

                   

De OGRI methodiek werd in de afgelopen jaren kwalitatief geĆ«valueerd naar de huidige vorm. Predictive Profiling werd de methodiek die de OGRI training is gaan ondersteunen. Ook innovatieve onderdelen die de awareness van de museumbeveiligers en de organisatie stimuleren deden haar intrede: Red Teaming en de Red Teaming Groep Nederland. 

Wetenschappelijk onderzoek TNO

De vraag vanuit het Rijksmuseum Amsterdam en het Van Gogh Museum aan ArtSecure was; Help ons van reactieve museumbeveiliging naar een nieuwe visie op proactieve museumbeveiliging. 

Proactieve beveiliging is niet voor iedereen weggelegd, het Rijksmuseum en het Van Gogh museum beseften dat als geen ander. Zij wilden met medewerkers gaan werken die geschikt zijn voor hun taken en verantwoordelijkheden en wilden een kwalitatieve onderbouwing en vooral bewijs. De vraag "Welke mensen kunnen het best afwijkend gedrag herkennen en op de juiste wijze prikkelen" stond centraal. Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd In opdracht van het Rijksmuseum, het Van Gogh museum, SoSecure en ArtSecure aan TNO de opdracht gegeven om een wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de competenties van een proactieve beveiliger.

Na meer dan een jaar was het onderzoek gereed en werden wij met de uitkomsten van het wetenschappelijke TNO onderzoek in staat gesteld om proactieve medewerkers te selecteren die beter dan anderen afwijkend gedrag kunnen herkennen.

Profiling Assessment

Het profiling assessment is een unieke selectiemethodiek voor medewerkers die predictive profiling inzetten als proactieve beveiligingsmethodiek. Het profiling assessment geeft inzicht in de sterke en zwakke competenties van de medewerker. Ondertussen zijn er al tientallen assessments afgenomen en het de resultaten zijn bijzonder goed; het werkt !

 

 

Predictive Profiling in teamverband

Niet iedereen heeft dezelfde competenties en is dus in mindere of meerdere mate geschikt om volgens predictive profiling te kunnen beveiligen. Hoe kom je dan tot het samenstellen van de juiste balans in een team profilers? De uitkomsten van het profiling assessment wordt ingezet om het juiste profiling team samen te stellen. Hierdoor kunnen wij de juiste combinatie van competenties selecteren om een zo groot mogelijk rendement uit het team te kunnen halen. Juist daarom is het inzetten van het profiling assessment van essentieel belang. Ook geven de uitkomsten van het profiling assessment een goed inzicht van de aanwezige competenties,die vervolgens ingezet kunnen worden in individueel maatwerk voor museumbeveiliging opleiding en training.

 

De Opleiding Predictive Profiling en museumbeveiliging

Vanaf 3 februari 2014 worden deze 14 medewerkers twee weken lang opgeleid door ArtSecure en SoSecure in de visie van proactieve museumbeveiliging en predictive profiling.

Deze operationele Predictive Profiling opleiding is mede tot stand gekomen met de medewerking van diverse experts uit de nationale Politie Kunst en Antiek criminaliteit, Politie Amsterdam.

Hierdoor heeft de Predictive Profiling opleiding museumbeveiliging een uniek karakter gekregen.