home > blog > veiligheidszorgproject kerken

Veiligheidszorgproject Kerken

Direct aanmelden

Het besturen van een kerkgemeenschap is in deze tijden niet eenvoudig. Dat geldt evenzeer voor het exploiteren van het daarbij behorende kerkgebouw. Naast het reguliere onderhoud kent een kerk nog vele andere zorgen. Het voorkomen van diefstal en vandalisme en het goed beheren van de inventaris zijn daarbij zaken die regelmatig uw aandacht behoeven.

Cultuurcompagnie Noord-Holland wil, in samenwerking met ArtSecure, haar expertise ten behoeve van het organiseren van veiligheidszorg voor kerken in Noord-Holland aanbieden. Daartoe worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en wordt uw kerkbestuur begeleid bij het maken van een veiligheidsplan.

 

Risicoanalyse

Wij richten ons primair op het maken van een risicoanalyse met een integrale benadering. De integrale benadering houdt in dat zowel beveiliging (inbraak, diefstal, overval, etc.), ARBO, als collectiezorg zal worden aangeboden. De risicoanalyse wordt per deelnemende kerk uitgevoerd en besproken in gezamenlijke bijeenkomsten.

 

Bijeenkomsten

In een tweede fase bieden wij u in een zestal bijeenkomsten begeleiding aan bij het opstellen van een veiligheidsplan voor uw kerkgebouw dat op basis van de risicoanalyse wordt gemaakt. U maakt, onder begeleiding van een veiligheidsexpert, zelfstandig een dergelijk plan. Voordeel hiervan is dat het naadloos aansluit op uw wensen en u zelf tegelijkertijd de benodigde kennis opdoet.

 

Praktische benadering

De risicoanalyse en het veiligheidsplan worden vanuit een praktische benadering opgezet.Wij kiezen voor een efficiënte en effectieve methodiek; hoe met de kleinste investering het grootste risico kan worden afgedekt.

 

Financiën

De Mondriaan Stcihting heeft een subsidie aangeboden voor de kerkelijke instellingen. Hierdoor is het mogelijk om de risicoanalyse veiligheidszorg kosteloos (mits wordt voldaan aan de subsidie voorwaarden) aan te bieden. Voor het maken van het veiligheidsplan, de tweede fase, verleent de Mondriaan Stichting een bijdrage van 40% subsidie. Voor deelname aan het gehele project resteert er een eigen bijdrage van € 780,- ex BTW per deelnemende instelling. (lees hier meer over de subsidie)

Het project kan van start gaan bij een minimum aantal van 10 deelnemende kerken.

 

Aanmelding

Wilt u gebruik maken van deze  subsidie ten behoeve van de veiligheidszorg van uw instelling? Meld u dan nu aan via: info@artsecure.nl ter attentie van ‘Aanmelding Kerkenproject’.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen: 023 - 711 45 20