home > blog

Kerkdiefstal Den Haag

De roomskatholieke Kerk 'Our Saviour' aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag is voor tienduizenden euro's bestolen van gouden objecten. Pastor Sjaak de Boer ontdekte de roof dinsdagavond.


Onder meer gouden kelken, de gouden kroon van het Mariabeeld en de sleutel van het tabernakel zijn ontvreemd.

De kerk vermoedt dat de dief de buit in een oude waszak heeft meegenomen, aangezien die ook was verdwenen. De internationale parochie is erg aangedaan door de roof.

ArtSecure en de Cultuurcompagnie bieden aan om de kerk deel te laten nemen in het kerkenproject. 

Lees meer over de samenwerking tussen ArtSecure de Cultuurcompagnie en het Veiligheidsproject Kerken.

 

Bron & afbeelding: Omroep West, 26 april 2012

 

Veiligheidszorgproject Kerken

Direct aanmelden

Het besturen van een kerkgemeenschap is in deze tijden niet eenvoudig. Dat geldt evenzeer voor het exploiteren van het daarbij behorende kerkgebouw. Naast het reguliere onderhoud kent een kerk nog vele andere zorgen. Het voorkomen van diefstal en vandalisme en het goed beheren van de inventaris zijn daarbij zaken die regelmatig uw aandacht behoeven.

Cultuurcompagnie Noord-Holland wil, in samenwerking met ArtSecure, haar expertise ten behoeve van het organiseren van veiligheidszorg voor kerken in Noord-Holland aanbieden. Daartoe worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en wordt uw kerkbestuur begeleid bij het maken van een veiligheidsplan.

 

Risicoanalyse

Wij richten ons primair op het maken van een risicoanalyse met een integrale benadering. De integrale benadering houdt in dat zowel beveiliging (inbraak, diefstal, overval, etc.), ARBO, als collectiezorg zal worden aangeboden. De risicoanalyse wordt per deelnemende kerk uitgevoerd en besproken in gezamenlijke bijeenkomsten.

 

Bijeenkomsten

In een tweede fase bieden wij u in een zestal bijeenkomsten begeleiding aan bij het opstellen van een veiligheidsplan voor uw kerkgebouw dat op basis van de risicoanalyse wordt gemaakt. U maakt, onder begeleiding van een veiligheidsexpert, zelfstandig een dergelijk plan. Voordeel hiervan is dat het naadloos aansluit op uw wensen en u zelf tegelijkertijd de benodigde kennis opdoet.

 

Praktische benadering

De risicoanalyse en het veiligheidsplan worden vanuit een praktische benadering opgezet.Wij kiezen voor een efficiënte en effectieve methodiek; hoe met de kleinste investering het grootste risico kan worden afgedekt.

 

Financiën

De Mondriaan Stcihting heeft een subsidie aangeboden voor de kerkelijke instellingen. Hierdoor is het mogelijk om de risicoanalyse veiligheidszorg kosteloos (mits wordt voldaan aan de subsidie voorwaarden) aan te bieden. Voor het maken van het veiligheidsplan, de tweede fase, verleent de Mondriaan Stichting een bijdrage van 40% subsidie. Voor deelname aan het gehele project resteert er een eigen bijdrage van € 780,- ex BTW per deelnemende instelling. (lees hier meer over de subsidie)

Het project kan van start gaan bij een minimum aantal van 10 deelnemende kerken.

 

Aanmelding

Wilt u gebruik maken van deze  subsidie ten behoeve van de veiligheidszorg van uw instelling? Meld u dan nu aan via: info@artsecure.nl ter attentie van ‘Aanmelding Kerkenproject’.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen: 023 - 711 45 20

Red Teaming Groep Nederland van Start

Red Teaming Groep Nederland bij elkaar voor eerste trainingsdag

De deelnemers zijn afkomstig van De Nederlandsche Bank, Teylers Museum en het Van Abbemuseum.

Donderdag 12 april 2012 werd de eerste groep deelnemers van de Red Teaming Groep Nederland (RTGNL) getraind in het uitvoeren van Red Teaming oefeningen. De tweede training wordt gehouden op 3 mei 2012.
De ochtend bestond uit een theoretisch deel en de middag bestond volledig uit praktijkoefeningen en werd afgesloten met een spannende Red Teaming oefening op een externe locatie.

De deelnemers werden geleerd hoe je in de rol van een Red Teamer kunt transformeren. Dat is nodig omdat de Red Teamer bij andere deelnemende organisaties van de RTGNL onopvallend de beveiligingsmaatregelen gaat testen.  

Er werden trainingsonderdelen ingezet die afkomstig zijn van specialistische politieteams, waaronder (inter)nationale observatie en infiltratieteams. Door deze technieken te oefenen verlegden de deelnemers hun eigen grenzen!

De Red Teaming Groep Nederland schrijft geschiedenis, omdat het voor het eerst mogelijk is dat medewerkers uit verschillende sectoren door een groep onafhankelijke deelnemers van de RTGNL bij elkaar de beveiliging toetsen. De uitkomsten worden in een afgeschermde omgeving vertrouwelijk met elkaar besproken, met het doel om de beveiliging beter te maken. 

De getrainde Red Teamers gaan in mei 2012  onder begeleiding van de Secure Group, de Red Teaming oefeningen bij elkaar ten uitvoer brengen.

Wilt u meer weten over de Red Teaming of Predictive Profiling, download dan gratis onze whitepaper.

Red Teaming maakt een belangrijk deel uit van Predictive Profiling, de “beveiligingsmethodiek van nu”.