home > blog

NISA Seminar ‘Predictive Profiling, heeft de praktijk de wetenschap ingehaald?’


NISA organiseert 8 juni het seminar ‘Predictive Profiling, heeft de praktijk  de wetenschap ingehaald?’.

Tijdens dit seminar zal Bert van Pel namens ArtSecure & SoSecure spreken over de toepassing van Predictive Profiling bij musea.  

 

Aanmelding

Voor aanmelding voor het seminar mailt u naar info@artsecure.nl.

Geef in uw aanmelding aan voor welk bedrijf u werkzaam bent (indien van toepassing), uw naam en adres.

Begin mei 2012 ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor het seminar.

Toegang tot De Nederlandsche Bank (DNB) wordt alleen gegeven als u de toegestuurde persoonlijke uitnodiging en een geldig legitimatiebewijs kunt laten zien. Het is niet mogelijk om u op de dag zelf bij de ingang van DNB nog aan te melden voor het seminar.

 

Informatie Seminar

De Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) is een in 1991 opgerichte onafhankelijke studiegroep op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en daaraan gerelateerde politiediensten.  

Het seminar wordt ondersteund door de Directie Bescherming Burgerluchtvaart  en de Eenheid Bewaken en Beveiligen van de NCTV, alsmede door De Nederlandsche Bank.

 

Toegang & Locatie

Toegang tot het seminar is gratis, maar het aantal deelnemers aan het seminar is beperkt tot 150.

Het seminar zal plaatsvinden in het auditorium van De Nederlandsche Bank in Amsterdam, (Westeinde 1 te Amsterdam). Voor deze locatie gelden extra beveiligingsmaatregelen.

 

Programma

10.00 - 10.20 ontvangst met koffie

10.20 - 10.30 Opening door gastheer / Theo Surig  / Afdelingshoofd DNB

10.30 - 11.00 Proactieve beveiliging, Predictive Profiling en het drie poorten model / Berndt Rif / NDIB

11.00 - 11.30 De wetenschappelijke onderbouwing van red teaming / Giliam de Valk / ESIF

11.30 - 12.00 Onderwijs op het vlak van spotten en Profiling / Berry Verhagen / Politieacademie

Lunch

13.00 - 13.45 Gevaren van kijken naar normafwijkend gedrag / Quirine Eijkman/ CTC

13.45 - 14.15 De toepassing van Predictive Profiling bij musea / Bert van Pel / SoSecure - ArtSecure

14.15 - 14.45 Herkennen van afwijkend gedrag: Hoe subtiele prikkels kunnen helpen kwaadwillende intenties zichtbaar te maken/ Remco Wijn / TNO

Koffie

15.15 - 16.00 Militaire toepassing van predictive profiling / Rosa Voulon / Ministerie van Defensie

16.00 - 16.30 De toepassing van predictive profiling bij hoge risico objecten / Johan de Paauw / DNB

16.30 - 17.30 Plenaire discussie; Wetenschap versus Praktijk o.l.v. Thijs Vis

17.30 - 17.45 Afsluiting door voorzitter / Joop van Reijn / NISA

Afsluitende Borrel

Kamervragen over de recente golf beschadigingen en roof van openbare kunstwerken.

 

Kamervragen over de recente golf beschadigingen en roof van openbare kunstwerken. De vragen zijn gesteld door Van der Ham (D66) aan de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), beantwoorde de vragen  als volgt:

 

Vraag 1:

Wat is uw beleidsmatige reactie op de roof en beschadiging van een aantal openbare kunstwerken, waar de vermoedelijke poging was het brons buit te maken? Ziet de regering een zorgwekkende toename van het aantal gelijksoortige incidenten?

Antwoord:

Uit de bij het KLPD op dit moment bekende aangiften blijkt dat er in 2010 327 beelden (van alle soorten materialen) zijn ontvreemd, in 2011 395, wat een stijging betekent van 20%. De stijging van het aantal gestolen bronzen en koperen beelden loopt in de pas met de stijging van de prijzen van deze metalen. Van de in 2011 gestolen beelden zijn er 29 beelden teruggevonden. Veel diefstallen vinden plaats uit tuinen of openbare ruimtes. In reactie op het stijgende aantal koperdiefstallen heeft de minister van Veiligheid en Justitie extra maatregelen genomen en op 30 juni 2011 het convenant Actie Koperslag ondertekend met de politie, ProRail, het Openbaar Ministerie en de Metaal Recycling Federatie.

 

Vraag 2:

Wat is de stand van zaken rond de bescherming van openbare kunstwerken, zowel ten aanzien van diefstal en beschadiging als overige risico's voor het behoud van het kunstwerk? Hoe heeft het in de antwoorden op eerdere vragen genoemde kennispunt rond beheer van collecties tot nu toe gefunctioneerd? Welke beschermende maatregelen zijn hieruit voortgevloeid?

Antwoord:

Voor de bescherming van erfgoedcollecties en het nemen van de benodigde veiligheidsmaatregelen ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de betrokken beheerders van het cultureel erfgoed. Voor de bescherming van de collecties van de rijksgesubsidieerde musea zijn extra maatregelen genomen, terwijl voor niet-rijksmusea stimuleringssubsidies bij de Mondriaan Fonds voor het maken van een integraal veiligheidsplan beschikbaar zijn. Binnen het programma Veilig Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn onder andere samenwerkingsverbanden aangegaan met politie en brandweer, veiligheidsregio’s en preventienetwerken van collectiebeherende instellingen. De inzet is daarbij vooral gericht op preventie, bewustwording van de risico’s, advies en kennisuitwisseling. In overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt bezien op welke wijze de kunstsector zich kan aansluiten bij de maatregelen tegen metaaldiefstal, die in het kader van het convenant Actie Koperslag worden uitgevoerd.

 

Vraag 3:

In hoeverre wordt er door gemeenten en museale instellingen voldoende gebruik gemaakt van kennis en advies voor het behoud en de bescherming van beelden buiten op bestaande kenniscentra als het Rijksdienst voor Archeologie, Instituut Collectie Nederland en de Cultuurlandschap en Monumenten? In hoeverre worden mallen van nieuwe en oudere (gegoten) kunstwerken voldoende bewaard om bij mogelijke diefstal of schade te kunnen worden benut?

Antwoord: 

Ik verwijs hiervoor naar het antwoord op vraag 2. Wat betreft de mogelijkheid tot hergebruik van mallen, merk ik op dat in Nederland relatief weinig afgietsels of mallen bewaard zijn gebleven van beelden die wij tot belangrijk cultureel erfgoed rekenen. In principe is het mogelijk een nieuwe mal te maken. Daarbij moeten de risico’s voor het origineel worden meegewogen. Een nieuw afgietsel kan het verlies van cultuurhistorisch waardevolle objecten echter niet compenseren.

Vacature Stagiair Nieuws & Sociale Media

ArtSecure is een onafhankelijke onderneming die zich richt op integrale veiligheidszorg en collectiezorg binnen de erfgoedsector.Wij bieden partnership, advies en training aan op het gebied van Museumbeveiliging,  Arbobeleid, Collectieveiligheid, Collectiehulpverlening, Museum Facility, BHV voor musea en HRM-ondersteuning.

ArtSecure beheert daarnaast de DEC (Database Erfgoed Criminaliteit), van waaruit zij haar partners optimaal kan ondersteunen en informeren.

Voor het DEC-Project zijn wij per direct op zoek naar een:

Stagiair Nieuws & Sociale Media


 

  Die de volgende ondersteunende werkzaamheden kan verrichten:

-          Verzamelen en analyseren van nationale en internationale nieuwsartikelen met betrekking op erfgoed

-          Opzetten en uitvoering outsourcing van deze informatie via onze Sociale Media-kanalen

-          Opzetten en uitvoering Sociale Media-strategie ArtSecure

-          Schrijven van een wekelijkse blog met actuele informatie voor onze website     

 

Wat zoeken wij?

-          Affiniteit en ervaring opzetten Sociale Media-strategie

-          Een vlotte pen

-          Affiniteit erfgoed en museale sector

-          Uitstekende schriftelijke vaardigheden Nederlandse taal

-          Iemand met een zelfstandige en flexibele werkhouding

-          Bij voorkeur studerend aan een cultureel of media georiënteerde opleiding, HBO/WO niveau

-          Teamplayer die op z’n gemak is in een kleine organisatie

 

Wat bieden wij jou?

-          Een interessante stage waar je proactief en zelfstandig aan de slag kan

-          Profilering van jezelf in de museale sector

-          Aantal uren en stageperiode in overleg

-          Stagevergoeding in overleg

 

Interesse? Mail ons je motivatiebrief en CV via vacature@artsecure.nl. Bij geschiktheid wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.