home > blog

Seminar: 'Bij ons gebeurt dat niet'

                                                                                                                   

Op dit moment is er een internationale criminele organisatie actief in Europa die het heeft voorzien op neushoorns die onderdeel uitmaken van ons cultureel erfgoed. De veiligheidzorg van de musea die verantwoordelijk zijn om ons erfgoed te beschermen heeft op dit moment nog geen antwoord op deze gewelddadige manier van opereren. ArtSecure heeft een visie op integrale Veiligheidzorg voor de erfgoedsector en deelt graag haar expertise om de verantwoordelijken voor de veiligheidzorg van ons erfgoed te helpen hoe ze dit risico kunnen ondervangen.

 

Veiligheidsbewustzijn

Bewustzijn van de mogelijke risico’s die een museum bedreigen is de basis van een gedegen veiligheidszorg. Deze risico’s bevinden zich niet alleen op de geijkte risico’s als brand, waterschade en zo meer permanent te noemen risico’s maar is een dynamische lijst waarin ook tijdelijke risico’s opgenomen behoren te worden. Op dit moment is er bijvoorbeeld een duidelijke trend te ontdekken in de neushoorns diefstallen.

 

Modus Operandi

ArtSecure houdt een database bij waarin niet alleen (neushoorn)diefstallen staan geregistreerd maar ook de mogelijke daders en hun werkwijze (Modus Operandi) staan genoemd. Deze Modus Operandi zijn geanalyseerd en gefilterd uit de vrijgegeven informatie betreffende de diefstallen en geeft informatie over de werkwijze en eerder genomen voorbereidende acties die de mogelijke daders hebben ondernomen.

 

Werkwijze kwaadwillenden

Door deze informatie te delen en de verantwoordelijken voor de veiligheidzorg van ons erfgoed nieuwe veiligheidszorgmethodieken aan te leren kunnen zij de daders een stap voor zijn.

Een (kunst)diefstal heeft voorbereiding nodig. Er is geen enkel persoon (tenzij deze een geestelijke stoornis heeft) die opstaat ’s morgens en denkt: “Vandaag ga ik een museum beroven”, en die het dan die dag zonder voorbereiding daadwerkelijk uitvoert. Een diefstal bestaat uit voorbereidende acties en uitvoerende acties.

 

Wanneer kunnen veiligheidszorg verantwoordelijken dan ingrijpen?

Speciaal om deze vraag te kunnen beantwoorden organiseren wij in samenwerking met de KLPD (Korps Landelijke Politiediensten, Kunst- en Antiekcriminaliteit) en Veilig Erfgoed de seminar ‘Bij ons gebeurt dat niet’. In een dag krijgt u van ons nieuwe handvatten aangereikt om uw organisatie minder kwetsbaar voor kwaadwillenden te maken.   

Klik hier voor meer informatie over de seminar of om direct in te schrijven.

  

Beeldverslag diefstal Neushoorns Natuurhistorisch Museum

Bron: RTVNH 27-08-2011