home > blog > subsidieregeling mondriaan stichting veiligheidszorg verlengd

Subsidieregeling Mondriaan Stichting Veiligheidszorg verlengd

 

Deze week werd bekend gemaakt dat de Mondriaan Stichting de subsidieregeling Veiligheidszorg met twee jaar heeft verlengd. En dat is goed nieuws! Na maandenlange aankondigingen van de bezuinigingen op het erfgoedveld blijkt er toch nog een potje te zijn voor bescherming van ons erfgoed.

De regeling is als volgt: In de periode 2011-2013 wordt het opstellen van integrale veiligheidsplannen binnen erfgoedbeherende instellingen weer gestimuleerd. De Mondriaan Stichting is bereid 100% bij te dragen aan het opstellen van een risicoanalyse op voorwaarde dat de aanvrager binnen 18 maanden een veiligheidsplan opstelt.

(Bron: Mondriaan Stichting)

Maar wat is een risicoanalyse? Bij het uitvoeren van een risicoanalyse worden de risico’s die uw organisatie kunnen aantasten geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld.

Integrale uitvoering van de risicoanalyse richt zich in een erfgoedbeherende instelling niet alleen op de risico’s voor de mens maar ook op het gebouw, collectie en alle digitale systemen.

Vanuit een risicoanalyse kan op maat een integraal veiligheidsplan opgesteld worden die gericht is op uw instelling.  

ArtSecure wilt u graag daarbij ondersteunen. Voor het maken van een vrijblijvende afspraak betreffende risicoanalyses en integrale veiligheidsplannen neem contact met ons op:

 info@artsecure.nl of 023-711 45 20