home > blog > red teaming 1

Red Teaming 1

 

Verduister eens iets uit uw eigen museum…! 

Om te weten op welke manier het mogelijk is om kunst te verduisteren uit een museum en op grond daarvan de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen, is een methodiek bedacht die ook wel bekend staat als Red Teaming.

Deze methodiek is niet nieuw en bestaat sinds de koude oorlog waarbij scenario’s werden ontwikkeld door zelf aanvallen uit te voeren op het eigen leger met als doel de paraatheid, sterkten en zwakten in de eigen defensie te testen (wargaming).

Tegenwoordig staat Red Teaming aan de basis van tal van projecten om veiligheidssystemen te testen. Ook in het geval van diefstal en verduistering uit een museum, archief of depot kan het een nuttige methodiek zijn om bestaande maatregelen te testen en eventueel aan te passen.

 

Bij Red Teaming gaat het om het bedenken en uitwerken van een realistisch scenario waarbij gedacht wordt vanuit het perspectief en de intentie van de kwaadwillende of agressor.

Een goed uitgevoerde Red Teaming oefening is een waardevol assessement wat als basis kan dienen voor het versterken van de gehele veiligheidsketen.

Ook een tabeltop oefening kan een goed begin zijn om de eigen organisatie eens door de ogen van een kwaadwillende te bekijken.

 

Red Teaming is ook voor een museale omgeving een veilige manier om de bestaande organisatorische beveiligingsmaatregelen regelmatig opnieuw tegen het licht te houden. Het levert de organisatie een goed inzicht in de organisatorische beveiligingsmaatregelen die moeten worden genomen.

 

Ten slotte is het regelmatig organiseren van Red Teaming oefeningen ook zeer bevorderlijk voor het opbouwen van een gezonde dosis alertheid en veiligheidbewustzijn voor alle medewerkers. Door in alle openheid de resultaten te bespreken, wordt het beladen onderwerp interne verduistering bespreekbaar en uit de taboe sfeer gehaald.

 

Interesse of meer weten over Red Teaming? Of het voorkomen van verduistering of diefstal. Wij beantwoorden graag al uw vragen over dit onderwerp.