home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > opleiding & trainingopleiding predictive profiling
alt

Opleiding Predictive Profiling

Wat is het?

Al in 2002 werd in exclusieve samenwerking met het Rijksmuseum Amsterdam, het Van Gogh Museum en SoSecure speciaal voor de museale sector een proactieve beveiligingsmethodiek ontwikkeld.

Onder de naam OGRI (Observeren Gedragsherkenning Risicoanalyse en Interventie) werden er tientallen museumbeveiligers zowel nationaal als internationaal ingewijd in deze proactieve visie.

De OGRI methodiek is binnen de Nederlandse musea een vast begrip geworden en is doorontwikkeld naar een compleet pakket van proactieve veiligheid.

Om de OGRI trainingen te kunnen implementeren in de museumorganisatie is kennis over de proactieve beveiligingsmethodiek vereist.

Predictive Profiling is een proactieve beveiligingsmethodiek om een mogelijk crimineel of terroristische actie al in een vroeg stadium te ontdekken en te categoriseren, gebaseerd op de analyse van waargenomen gedrag, informatie, een situatie en/of voorwerpen.

De leergang Diploma Predictive Profiling wordt in exclusieve samenwerking met de ESIF (European Security Intelligence Foundation), Stichting N'Lloyd en SoSecure aangeboden.

 

||TESTIMONIAL||

 

Laatste nieuws: Evaluatie en Beoordeling van de opleiding Predictive Profiling en haar docenten

Bron: Evaluatieformulier European Security Intelligence Foundation; Juni 2014

Opleiding algemeen krijgt het cijfer 9

Docenten krijgen het cijfer 9,5


Doel

De opleiding heeft tot doel de methodiek Predictive Profiling aan te leren. Na afronding van de opleiding bent u in staat om verdachte personen en situaties op basis van indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren. Bovendien krijgt u de handvatten aangereikt om de Predictive Profiling methodiek binnen uw eigen museum te implementeren.

Voor wie geschikt

 • Hoofden museumbeveiliging
 • Coördinatoren museumbeveiliging
 • Facility managers
 • Publieksmedewerkers
 • Museumdirecteuren
 • Conservatoren
 • Hoofden bedrijfsvoering
 

Diploma Predictive Profiling

Met deze op post HBO niveau verzorgde opleiding bent u in staat om het waardevolle, officieel erkende Diploma Predictive Profiling (DPP) te behalen. Als u voldoet aan de eindtermen van de opleiding Predictive Profiling kunt u zich, als ook de praktijkopdracht is afgerond, laten inschrijven in het register Certified Security Profiler.

U bent dan tevens bevoegd om de letters CSP als kwaliteitsaanduiding achter uw familienaam te plaatsen.

 

Docenten

 • Ing. E.M. (Emile) Broersma RSE (Hoofd veiligheidszaken Rijksmuseum Amsterdam)
 • Dhr. D. (Dick) Drent RSE, (Voormalig hoofd beveiliging en Corporate Security manager van het Van Gogh Museum)
 • N.P.(Neal) Conijn BSc (Kenniscentrum Security Intelligence)
 • Mr. Drs W.J.M. (Willemijn) Aerdts ( Universiteit van Amsterdam & Bureau Aerdts)
 • W. (Wil) Houtzager, Personeel & Organisatie (Next HRM & Poortgroep)
 • Dr. B (Bruno) Verschuere, Universitair hoofddocent forensische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
 • W.F. (Willem) Leeuwenkamp BSc (Kenniscentrum Security Intelligence)
 • L. (Leen) van der Plas RSE (ArtSecure & SoSecure)
 •         

   

Dr. Bruno Verschuere

Dr. Bruno Verschuere is universitair hoofddocent forensische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder promoveerde hij aan de Universiteit Gent. Verschuere publiceerde artikelen over onder andere liegen en leugendetectie, psychopathie en angst. Ook publiceerde hij het boek Memory Detection (2011).

Dr. Bruno Verschuere geeft college in de zesde leergang Predictive Profiling over geheugen- en leugendetectie.

Specificaties Opleiding

Opleidingsdata

6 vrijdagen van 10.00 uur t/m 16.00 uur

6 - 13 - 20 - 27 maart 2014

3 - 10 - 24 april 2015

Examentraining 10 april 2015

Examen 24 april 2015

Er is een mogelijkheid om niet bezochte colleges in overleg in te halen.

 

Locatie Vrije Universiteit Amsterdam 

 

Kosten

Het Diploma Predictive Profiling

inclusief; Lunch, koffie en thee, koek en snoepgoed, studiemateriaal, studiemap, het examen Predictive Profiling;

Inschrijven  € 2495,-

Wilt u de betaling spreiden of alleen de Leergang Predictive Profiling volgen om het Diploma Predictive Profiling te behalen zonder deelname aan de praktijkopdracht, neem dan contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.

Extra

U ontvangt:

 • het lidmaatschap van de Red Teaming Groep Nederland
 • het lidmaatschap van de Alumniclub Predictive Profiling
 • ontvangt publicaties van het Kenniscentrum Security Intelligence
 • en u wordt uitgenodigd voor expertmeetings over Predictive Profiling en Red Teaming.

 

Colleges

 • Introductie Predictive Profiling methodiek (ArtSecure & SoSecure)
 • Red Teaming theorie / Verdachte Indicatoren (ESIF, Bureau Aerdts, ArtSecure & SoSecure)
 • Psychologie van Predictive Profiling / Profile the profiler (TNO & Next HRM)
 • Security Questioning theorie en praktijk (ArtSecure & SoSecure)
 • Integratie Predictive Profiling /  SOP / Toepassingsgebieden (ArtSecure & SoSecure)
 • Spotten / Prikkelen / Afwijkend gedrag  (Universiteit van Amsterdam/ TNO)
 • Operationele Red Teaming oefeningen op een locatie in Nederland (ESIF, ArtSecure & SoSecure)
 • Protective Intelligence en het Kenniscentrum Security Intelligence (Kenniscentrum Security Intelligence)
 • Strategische Red Teaming & Dreigingsanalyses (Kenniscentrum Security Intelligence)
 • Kwalitatieve analysetechnieken door het Kenniscentrum Security Intelligence
 • Examentraining (ESIF & Kenniscentrum Security Intelligence)

  

Persoonlijk gesprek

Wilt u een persoonlijk gesprek zodat u in staat bent of Predictive Profiling echt iets voor u of uw organisatie is, neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

 

Publicaties Predictive Profiling en Red Teaming

ArtSecure is als security expert gevraagd om in samenwerking met het beveiligingsvakblad Security Management een drietal publicaties over Predictive Profiling, Security Questioning, Prikkelen en Red Teaming te schrijven, wilt u een exemplaar ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Beoordeling Opleiding  van European Security Intelligence Foundation

De ESIF heeft een enquête onder de cursisten over de opleiding en de docenten gehouden. ArtSecure is trots op de resultaten. Wilt u een exemplaar ontvangen mail dan naar info@artsecure.nl. of lees de blog over KLIK HIER.

Referenties Opleiding Diploma Predictive Profiling   

 

 

Een tijdsgeest waarin veiligheid veelal wordt geassocieerd met high-tech middelen legt de opleiding Diploma Predictive Profiling (DPP) de nadruk op het ontwikkelen van bestaande menselijke mechanismen. Detecteer afwijkend gedrag en ontkracht kwade intenties door het stellen van vragen, een kwestie van mindset en gezond verstand in een structuur die is toegespitst op de eigen organisatie. Een bewezen succesformule die naar mijn mening breed inzetbaar is ter bevordering van veiligheid in Nederland.

Dhr. M.G. Kampinga

Ministerie van Veiligheid & Justitie

Dienst Justitiële Inrichtingen

Bureau Integriteit

 

 


 

Referentie Opleiding Diploma Predictive Profiling


In het kader van veiligheid en beveiliging is het van belang dat men een dreiging vroegtijdig herkent of het gedrag van een persoon in een bepaalde situatie kan categoriseren. Tijdens de opleiding Diploma Predictive Profiling (DPP) leer je dat Predictive Profiling gericht is op het categoriseren van criminelen en terroristen in gedragsprofielen in relatie met bepaalde modus operandi. 

De opleiding Predictive Profiling verschaft je inzicht en vaardigheden voor het toepassen en implementeren van deze methodiek. Theoretische kennis, achtergronden, wetenschappelijke onderbouwing, unieke eigen praktijkervaringen en toepassingsmogelijkheden komen allemaal aan de orde.

Je leert tijdens de opleiding afwijking van gedrag te herkennen en wanneer het afwijkende gedrag te betitelen is als “verdacht” zonder dat er al sprake is van een verdachte in wettelijke zin. “Security Questioning” inzetten als middel blijkt aansluitend van grote waarde te kunnen zijn. Het vraagt om een pro-actieve in plaats van de re-actieve benadering. Door de inzet van een Red Team en Blue Team ontdek je waar zwakke en sterke plekken in de beveiliging zitten, de daarbij behorende modus operandi en wat te doen om daarbij behorende gedragingen te herkennen.

De diversiteit binnen de opleiding van mensen uit overheidsdiensten én particuliere organisaties zorgt tevens voor praktische toepasbaarheid dat deze methodiek binnen de gehele veiligheidsketen. De kennis van de docenten over Predictive Profiling als ook de inbreng van TNO, de Universiteit van Amsterdam, Next HRM, De Leugenacademie en anderen zorgen voor een uitstekende opleiding.

Dhr. P. Kroep
Politie | Den Haag | DROS | RCC (CCB Hollands Midden)


Referentie Opleiding Predictive Profiling


Gelukkig komen organisaties steeds meer (echter nog niet voldoende) tot de conclusie dat “beveiliging” meer is dan het plaatsen van een hek en een paar camera’s.
In de opleiding Predictive Profiling, komt dit nadrukkelijk aan de orde en wordt de rol van de “denkende mens” in combinatie met de juiste middelen en maatregelen op een uitstekend niveau behandeld en neergezet.

Ook de aandacht die besteed wordt aan Red Teaming, waarbij in kaart wordt gebracht of een organisatie afdoende is beschermd tegen “dreigingen”, is prima. Het geheel geeft nieuwe inzichten en zal er zeker toe bijdragen dat crimineel gedrag in de voorstadia wordt herkend en geëlimineerd kan worden.


Ik zelf heb in ieder geval veel geleerd en dank de docenten en medecursisten voor het delen van hun kennis en de plezierige manier waarop zij de opleiding hebben verzorgd.

In mijn trainingen, zal ik waar dit kan, het onderwerp Predictive Profiling uitdragen en deelnemers die hier meer over willen leren, verwijzen naar deze opleiding.

Piet van Gelder

Van Gelder Training & Advies


Als evenementenbeveiligingsbedrijf zien wij grote toegevoegde waarde van de methodiek. Proactief beveiligen zonder afbreuk te doen aan de publieksvriendelijke benadering door onze beveiligers maakt voor opdrachtgevers, veiligheidspartners en de algehele veiligheid het verschil. Voor ons is Predictive Profiling DE nieuwe Security standaard”.    

De hr. M. van Geelen

Directeur Bluestar Security