home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > opleiding & trainingmuseum beveiligingwerken binnen wettelijke kaders
alt

Werken binnen wettelijke kaders

 

Zelfs als je als beveiliger gewoon aanwezig bent is dat al omgeven door talrijke wettelijke bepalingen. Denk maar eens aan de herkenbaarheid (uniform) de vergunning, wet op de particuliere beveiligingsorganisaties, het hebben van een beveiligingsdiploma, het zijn allemaal zaken waar je niet dagelijks bij stilstaat, maar die wel grote gevolgen kunnen hebben voor de beveiliger zelf of zijn organisatie.

 Doelstelling:             

  • De deelnemers opnieuw laten kennismaken met een aantal wettelijke bepalingen aan de hand van een aantal opmerkelijke gebeurtenissen waarbij aspecten van strafrecht en strafvordering tot uitdrukking komen.
  • Afbreukrisico door eigen medewerkers (zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheidskwesties en imagobeschadiging) voor de organisatie zoveel mogelijk vermijden.
  • Medewerkers in staat stellen adequaat op te treden in soms lastige situaties met een strafrechtelijke dimensie.
  • Focus op (praktische) vaardigheden.