home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > opleiding & trainingmuseum beveiligingsituationeel leidinggeven
alt

Situationeel Leidinggeven

 

In de training Situationeel Leidinggeven komen verschillende stijlen van leidinggeven aan bod. Het beïnvloeden en motiveren van museumbeveiligers is een belangrijke factor voor succes als leidinggevende. Om beide aspecten optimaal te kunnen uitvoeren zal de stijl van leidinggeven zich aan situaties moeten aanpassen. In de ene situatie kan een bepaalde stijl immers effectiever zijn dan in een andere situatie. In deze training leert de leidinggevende zijn medewerkers effectief aan te sturen vanuit motivatie en capaciteit, om zodoende tot optimale prestaties te komen.

Tijdens de training staan twee vragen centraal: Is iemand in staat om de taak te kunnen doen? Is iemand gemotiveerd om de taak te willen doen?


Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod:

  • Welke stijl van leidinggeven het beste bij leidinggevende en de organisatie past
  • Het motiveren en begeleiden van medewerkers
  • Het aanscherpen van de communicatievaardigheden
  • Veel praktische en aan de organisatie gerelateerde oefeningen.