home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > opleiding & trainingmuseum beveiligingpersoonlijke ontwikkeling
alt

Persoonlijke ontwikkeling

 

Loyale (beveiligings)medewerkers alleen zijn niet genoeg voor een succesvolle organisatie. Van medewerkers wordt in toenemende mate meer verwacht dat zij ideeën overdragen, anderen motiveren, klantgericht handelen, coachen en flexibel omgaan met voortdurende veranderingen. Organisaties investeren daarom steeds vaker in instrumenten om medewerkers hierin te ondersteunen.

In nauwe samenwerking met trainingbureau Van Rinsum biedt ArtSecure  vaardigheidstrainingen en attitude-trainingen. Onze trainers leggen gedrag bloot en maken het bespreekbaar en gaan samen met de medewerkers op zoek naar zo effectief mogelijk gedrag.

 

 Voorbeelden van attitude-trainingen waar deze methodiek zeer effectief is gebleken zijn:

  • Conflicthantering
  • Teambuilding
  • Agressiebeheersing
  • Omgaan met lastige mensen
  • Gastgerichte benadering
  • Gesprekstechnieken voor leidinggevenden
  • Security Awareness