home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > opleiding & trainingmuseum beveiligingklantgericht beveiligen
alt

Klantgericht Beveiligen

 

Gevoel van veiligheid en welkom
Een klantgerichte benadering van beveiligers naar bezoekers is een must om het gevoel van veiligheid en welkom te versterken. Aanleren van klantgericht gedrag heeft daarbinnen sterk te maken met bewustwording van het eigen gedrag en kennis van de behoefte van bezoekers.


Mystery guest
Wij voeren desgewenst een zogenaamde nulmeting uit, waarbij een mystery guest één of meerdere bezoeken aan het museum brengt. Deze nulmeting geeft een goed inzicht in het niveau van gastgerichtheid. Wij maken eerst, samen met u, een script op maat en na afloop van het bezoek ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage.


Inzet acteurs
Tijdens de trainingen brengen wij de beveiligers mede met behulp van acteurs in verschillende praktijksituaties. Hierdoor leren beveiligers te oefenen met verschillende effectieve gedrags- en communicatievaardigheden. Hierdoor verbetert de klantgerichte houding sterk en worden de medewerkers gemotiveerd om in iedere denkbare situatie professioneel te reageren.