home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > opleiding & trainingmuseum beveiliginggastgericht visiteren
alt

Gastgericht Visiteren

 

In de wereld buiten een museale omgeving geldt dat iemand onschuldig is tot zijn schuld bewezen is. In museumbeveiliging geldt juridisch natuurlijk hetzelfde, maar feitelijk hanteren we het tegenovergestelde. Een gezonde dosis wantrouwen ten aanzien van hetgeen waargenomen gekoppeld aan een hoge mate van gastgericht gedrag zou juist bij visitatie moeten gelden.

Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod:

  • Inleiding en soorten visitatie
  • Houding ten aanzien van visitatie
  • Ongewenste items
  • Gevaarlijke items
  • Technieken van visitatie
  • Methoden om items te verbergen