home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > opleiding & trainingevaluatieformulier
alt

Evaluatieformulier

Evaluatieformulier Art Secure Museum Trainingen

Training
Datum cursus*
Naam deelnemer*
Naam instelling*
Wat waren uw verwachtingen van de training in het algemeen?*
Wat waren uw verwachtingen van de inhoud van de training?*
Hoe, denkt u, hebben uw groepsgenoten de training ervaren?*
Was er tijdens de training voldoende ruimte om om vragen te stellen?*
Hoe vond u de balans tussen theorie en de praktijk?*
Kunt u in steekwoorden aangeven wat u positief en/of negatief vond aan de training?
Wat vond u vernieuwend aan de training?*
Gaat u de inhoud van de training toepassen in uw werk?*
Over welk onderwerp uit de training zou u meer willen weten?*
Onderwerp
1
2
3
4
5
Sfeer
Lunch
Aantal pauzes
Trainingsruimte
Tijd voor vragen
Tips, opmerkingen, etc
Mogen wij uw feedback publiceren?