home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > opleiding & trainingcollectiezorg
alt

Collectiezorg

 

Musea hebben als hoofdtaak het bewaren, beheren en presenteren van het Nederlands erfgoed.
Om ons erfgoed op een juiste wijze te beschermen tegen calamiteiten van binnen- en buitenaf is naast een gedegen bedrijfshulpverleningsplan ook een professioneel collectienoodplan nodig.

Informeren & Trainen

Beschikking hebben over één integraal calamiteitenplan is stap 1. Een plan levert pas zijn waarde op als de inhoud bekend is bij de medewerkers. Daarnaast zullen de vastgelegde werkwijzes en taken geoefend en getraind moeten worden.    

Wij bieden de volgende trainingen aan om dit doel te bereiken:

BHV voor musea 

Collectiehulpverlening Training

Ontruimingsoefeningen voor de BHV en CHV

BHV in combinatie met CHV