home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > opleiding & trainingarbo & beleidontruimingsoefening voor de bhv en chv
This text will be replaced

Ontruimingsoefening voor de BHV en CHV

Het bedrijfsnoodplan of BHV-plan is de basis voor de BHV'ers en de medewerkers binnen uw bedrijf, die in geval van een calamiteit adequaat moeten kunnen handelen. Op basis van de risico's binnen uw bedrijf of instelling worden procedures voor de BHV-organisatie opgesteld. Deze procedures worden vastgelegd in het bedrijfsnoodplan of BHV-plan. Het ontruimingsplan is hiervan een vast onderdeel.

ArtSecure oefent uw medewerkers op het uitvoeren van het bedrijfsnoodplan, collectienoodplan of integrale calamiteitenplan op realistische wijze. Na afloop ontvangt de organisatie uiteraard een uitgebreide rapportage met eventuele verbeterpunten.

Op verzoek kan de oefening gecombineerd worden met ontruiming van collectiestukken door CHV'ers.