home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > opleiding & trainingarbo & beleid
alt

ARBO & Beleid

 
Veilige werkomgeving

Het creëren van een veilige omgeving, voor zowel medewerkers als bezoekers, is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Arbowet. Deze is van toepassing op alle organisaties waar 40 uur arbeid in de week wordt verricht. Deze Arboverplichtingen zijn in de afgelopen jaren steeds strenger en complexer geworden.

Boetes en claims
Als deze Arbo-verplichtingen binnen uw organisatie niet op de juiste manier worden ingevuld, kan dit leiden tot boetes van de Arbeidsinspectie en of zelfs claims van derden.

Hulp bij Arboregelgeving
ArtSecure verstrekt adviezen op het gebied van arbeidsomstandigheden aan de Cultuur- en Erfgoedsector vanuit een onafhankelijke positie. Zo vormen wij een direct toegevoegde waarde: ArtSecure vertaalt de complexe regelgeving naar praktische procedures en richtlijnen, die iedereen begrijpt en praktisch uitvoerbaar zijn.


ArtSecure biedt ondersteuning op de volgende ARBO-aspecten:

  • Risico-inventarisatie
  • RI&E
  • Arbobeleid
  • Bedrijfsnoodplan
  • Trainingen gericht op ARBO
  • Opleiding BHV gericht op de museale sector
  • Oefenen van het nood- en calamiteitenplan
  • Detacheren van veiligheidskundigen op MVK- en/of HVK-niveau
  • Detacheren van Brandwachten