home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > museumbeveiligingtrainingenogri training
alt

OGRI Training

De OGRI-methodiek staat voor Observatie, Gedragsherkenning, Risicoanalyse en Interventie en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de beveiliging van de Cultuur- en Erfgoedsector. De opleiding is gericht op de menselijke factor in beveiliging, waarbij een aantal technieken, zoals informatiegestuurde beveiliging en risicovol gedrag, voor museumbeveiligers zijn doorontwikkeld.

Gastheerschap versus Museumbeveiliging
Klantgericht denken en handelen is het uitgangspunt van de OGRI-opleidingen. Hierdoor worden een optimale vorm van gastheerschap en excellente beveiliging gewaarborgd. Uw bezoekers moeten de beveiligingsmaatregelen niet als last maar als service ervaren.
Inmiddels is de OGRI-museumtraining als standaardmethodiek opgenomen voor beveiligers van o.a. het Van Gogh en het Rijksmuseum.

OGRI-opleidingen ook voor kleinere musea
Veel kleinere musea vertrouwen op de inzet van vrijwilligers of een klein aantal beveiligers. Ook voor deze musea organiseren wij regelmatig trainingen, die passen binnen de budgetten en mogelijkheden. U kunt 1 of meerdere medewerkers inschrijven op de beschikbare data voor de OGRI-opleiding.