home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > veiligheidszorg erfgoedrisicoanalyse 100% subsidie 2012-2013
alt

Risicoanalyse 100% subsidie 2012-2013

Welke calamiteiten zouden er in uw instelling plaats kunnen vinden? Waar dreigen de grootste gevaren? Waaraan moet voorrang gegeven worden tijdens een calamiteit?

Voordat er überhaupt richtlijnen en werkwijzen vastgelegd kunnen worden in een veiligheidsplan/calamiteitenplan is het van belang eerst een risicoanalyse te laten verrichten.

 

Specialist erfgoedveiligheid

ArtSecure brengt als erfgoedspecialist voor uw instelling alle gevaren en risico’s in kaart en adviseert in hoe u deze risico’s kunt minimaliseren. De risicoanalyse richt zich op het analyseren van de risico's die bij uw museum kunnen uitgroeien tot calamiteiten. Op basis van de rapportage kan uw instelling een veiligheidsplan op maat samenstellen. 

 

Zonder kosten

In de periode 2011-2013 heeft de Mondriaan Stichting middelen beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van de veiligheidszorg van collectiebeherende niet-rijksinstellingen. De Mondriaan Stichting draagt 100% bij in de kosten van het opstellen van een risicoanalyse, onder voorwaarde dat de aanvrager zelf (binnen 18 maanden), een veiligheidsplan opstelt. ArtSecure ondersteund u hierbij stap-voor-stap en biedt u in dit proces gratis consult-uren aan.


Interesse? Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@artsecure.nl.