home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > veiligheidszorg erfgoed
alt

Veiligheidszorg Erfgoed

Musea hebben als hoofdtaak het bewaren, beheren en presenteren van het Nederlands erfgoed.
Om ons erfgoed op een juiste wijze te beschermen tegen calamiteiten van binnen- en buitenaf is naast een gedegen bedrijfshulpverleningsplan ook een professioneel collectienoodplan nodig.

Stappenplan

In onze visie van Veiligheidszorg van Erfgoed is een collectienoodplan een geintergreerd onderdeel in het calamiteitenplan. In één plan staan dus alle taken en werkwijzes beschreven voor iedereen in de organisatie; vrijwilligers, vaste medewerkers, externe medewerkers, beveiligers, BHV'ers, CHV'ers en leidinggevenden.

Om tot een Integraal calamiteitenplan te komen analyseren we eerst wat er al is en wat de kwaliteit daarvan is. Daarna verzamelen we samen met de opdrachtgever de resterende gegevens en documenten. Waarna alle gegevens en documenten in één werkbaar en praktisch plan wordt opgesteld.

Informeren & Trainen

Beschikking hebben over één integraal calamiteitenplan is stap 1. Een plan levert pas zijn waarde op als de inhoud bekend is bij de medewerkers. Daarnaast zullen de vastgelegde werkwijzes en taken geoefend en getraind moeten worden.