home > veiligheidszorg cultureel erfgoed > arbo & beleidri+e scan
alt

RI+E Scan

 

RI&E is een must
Met een RI&E zet u de risico’s op een rij. U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E.
Een RI&E bestaat eigenlijk uit twee zaken: een inventarisatie van alle risico’s binnen uw bedrijf en een plan van aanpak voor het terugdringen ervan. Zo kunt u de risico’s voor uw medewerkers en uw organisatie op efficiënte wijze beperken.

Hulp bij het opstellen van een RI&E
Wij stellen, in samenwerking met uw preventiemedewerker, uw RI&E en plan van aanpak op; snel en tegen een uiterst redelijk tarief.

Heeft u al een RI&E en twijfelt u of deze nog wel actueel is? Neem dan contact met ons op.


Totaaloplossing
Naast het opstellen van de RI&E helpen wij u ook verder met het opstellen van veiligheidsprocedures, nood- en calamiteitenplannen, BHV-opleidingen, VCA-opleidingen, opleiding preventiemedeweker, opstellen Arbobeleid en trainingen.