alt

AED

Een van de belangrijkste doodsoorzaken in de publieke ruimte is niet een ongeluk, een val of een brand, maar een hartstilstand, ook wel ‘hartverlamming’ of ‘hartcrisis’ genoemd. Daarom is het ook zo belangrijk dat er naast een EHBO-doos en goede brandblusapparatuur óók een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar is. Voor Eerste Hulp Bij Hartstilstand. 

Wat kunt u doen?

In principe moet u bij een hartstilstand direct beginnen met hartmassage en mond-op-mondbeademing, terwijl iemand anders de AED van de vaste plaats in het museum gaat halen. Zo stijgt de kans op overleving. Uw personeel moet hiervoor getraind worden.  

Functie AED      

De belangrijkste functie van een AED is het afgeven van een elektrische schok om het hart weer op gang te brengen. U hebt dat vast wel eens gezien op televisie, in een ziekenhuisserie, waar na de uitroep “Clear!” iedereen een stapje terug doet en de patiënt met een paar ‘paddles’ een ‘electroshock’ krijgt toegediend. In het echt gaat dit een stuk minder spectaculair, maar het principe is hetzelfde.

BHV & AED Training    

ArtSecure beschikt over ervaren AED-trainers die uw medewerkers kunnen voorbereiden en trainen in het gebruik van de AED en reanimeren. Daarnaast kunt u de AED-training als extra module toevoegen aan uw BHV Training en BHV-herhaling.