home > blog > database incidentenregistratie cultureel erfgoed, dice

Database Incidentenregistratie Cultureel Erfgoed, DICE

Wil je iets geheim houden vertel het aan niemand.

Dat was ooit een uitspraak van een functionaris, die jaren geleden een soortgelijk incidentenregistratie project leidde. Er was nationaal weerstand om gevoelige informatie te delen en het project kwam niet echt van de grond. Tot het moment er zich een internationaal incident aandiende die nationale informatie coordinatie vereiste. Vanuit de voorgeschreven informatiestructuur werd snel het antwoord gegenereerd. Het was een groot succes en de instellingen die weerstand hadden, waren onder de indruk van het resultaat. Hierdoor werd men bewust en bereid om informatie te delen! Het project maakte een nieuwe start en is tot de dag van vandaag de informatiemethodiek voor die organisatie.

Waarom dit stukje (op waarheid) gebaseerde proza?

Bij de implementatie van DICE, herken ik diverse parallelen in de acceptatie met het bovengenoemde project. Zelf ben ik een groot voorstander voor incidentenregistratie en Informatie Gestuurde Veiligheidszorg Cultureel Erfgoed (IGVCE). KVCE RCE heeft aan DICE een hele kluif maar verricht goed werk, dat gezegd.

De signalen uit de sector zijn niet allemaal positief over DICE, maar DICE als middel in het geheel van de informatieketen veiligheidszorg wordt als nuttig ervaren. Het systeem van informatiesturing is eenvoudig gezegd gebaseerd op de drie elementaire processen t.w. het verzamelen, coordineren en verstrekken van informatie. Het proces van DICE vangt aan bij de aansluiting op de behoefte en de acceptatie van de deelnemers.

DICE is afhankelijk van een extern proces namelijk het informatie verzamelen vanuit de instellingen en dat is dan ook direct mijnsinziens een kwetsbare plek. Is het verzamelen van informatie niet goed aan het begin georganiseerd dan is het directe gevolg kwaliteitsbeperking van de verstrekte informatie. De twee andere processen zijn meer intern gericht.

De afstemming tussen deze drie onderdelen maakt de kwalitatieve waarde van de informatieketen en het rendement van DICE. Beter gezegd als de juiste informatie niet aangeboden wordt dan verstrek je foutieve informatie met alle negatieve gevolgen van dien.

Ook het verzamelen van andere soorten relevante informatie vanuit andere databases en samenwerkingsverbanden zou DICE meer aan waarde kunnen geven voor de instellingen.

Naar mijn mening ligt een belangrijk operationeel onderdeel van het succes van DICE in het aanbieden van de informatie vanuit de instellingen en het etaleren van de behaalde resultaten. De vraag is dan hoe doorbreek je het huidige gevoel over DICE en organiseer je de aanlevering van de juiste informatie?

Richt je op de ontwikkeling van de kwetsbare plek en organiseer vanuit een afvaardiging vanuit het veld gerichte expertise (Collectie-Veiligheidszorg-Informatiesturing etc) met een breed draagvlak.

Positioneer DICE 2.0 als nieuwe start, inventariseer (stuurgroep/klankbordgroep) de behoefte van de instellingen en presenteer een nieuwe mindset, Voor en Door de instellingen : DICE 2.0 HELPT.

Organiseer DICE 2.0 decentraal, zodat de DICE coordinatoren (met taken en verantwoordelijkheden) regionaal bereikbaar zijn en aansluiting houden met de incidenten en verantwoordelijken in het veld.

Organiseer DICE 2.0 per instelling op operationeel- en beleidsniveau in een bedrijfsprocessysteem, zodat DICE 2.0 constructief geborgd is voor de instelling.

Organiseer de organisatorische component tbv de Informatie Gestuurde Veiligheidszorg Cultureel Erfgoed (IGVCE). Koppel DICE 2.0 aan bestaande en toekomstige projecten en stem de interne processen en de externe processen op elkaar af. Organiseer niet alleen de automatische analyses maar combineer dat met een gericht regionaal handmatig onderzoek.

Beperk de vrijblijvendheid van DICE.