home > blog > cultureel ondernemen & cultureel ondernemerschap 1

Cultureel Ondernemen & Cultureel Ondernemerschap 1

Het museum heeft geld nodig om de kwaliteit van de collectie te behouden. De geldkraan van de overheid wordt langzaam dichtgedraaid en het is nog niet duidelijk hoe nu verder. De musea zullen cultureel ondernemerschap en cultureel ondernemen moet gaan ontwikkelen. De vraag die dan mij te binnen schiet is: Is er voldoende commercieel inzicht op het gebied van het cultureel ondernemerschap? De bemensing van de musea is nog te vaak ingericht op collectieniveau en nog te weinig op cultureel ondernemen. Het kan dan ook niet anders dat er veel gesproken gaat worden hoe we moeten gaan cultureel ondernemen. Samenwerking zal van belang zijn om kennis te delen en individuele resultaten te delen. Ik denk dat er in de nabije toekomst nog wel wat voorbeelden komen van cultureel ondernemerschap. Heeft het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid in cultureel erfgoed? Om het bedrijfsleven aan te spreken op hun deelname aan het culturele ondernemeschap, zal je als museum een duidelijk pakket van voordelen kunnen aanbieden. In een businessclub heet dat een sponsorpakket. Hoe dat sponsorpakket ingericht zou kunnen worden is afhankelijk van de wensen van de instelling.

Ik ben daarom ook benieuwd naar uw antwoorden en ideeen over cultureel ondernemen en cultureel ondernemerschap. Reageer via deze blog of neem contact met ons op, wij helpen u graag.

Reacties

Helemaal eens. Maar laat Cultureel Ondernemerschap niet alleen ontstaan vanwege het afnemen van overheidssubsidie. Het zo goed mogelijk zelf kunnen financieren van de activiteiten is immers veel duurzamer. "Weg van het subsidie-infuus want subsidie maakt lui!". We komen dan op het pad van "Zelffinanciering" ofwel earned income strategies. Daarmee worden door ondernemende non-profits gegenereerde eigen inkomsten aangeduid.Earned income strategieën zijn voor non-profits om een aantal redenen het overwegen waard: De afhankelijkheid van subsidies en donaties wordt verminderd, eigen inkomsten kunnen in tegenstelling tot andere financieringbronnen vrij worden aangewend. Daarnaast hebben earned income strategies een positieve invloed op de ontwikkeling van de organisatie en haar missie-impact. Belangrijk criterium is dat deze eigen inkomsten tegelijkertijd de missie versterken en de inkomsten diversificeren en flexibiliseren.De voordelen op een rij ...* Minder afhankelijkheid van subsidies en donaties.* Meer financiële armslag door extra inkomsten.* Zelffinaniering kan de organisatie in de gelegenheid stellen haar activiteiten uit te breiden en dus meer maatschappelijke en culturele impact te realiseren.* Grotere zichtbaarheid van de organisatie, bijvoorbeeld naar nieuwe doelgroepen. Zo kan het verkopen van diensten en produkten of het aangaan van een alliantie met een bedrijf de naamsbekendheid vergroten.* Klanten die produkten of diensten afnemen zijn potentiële nieuwe donateurs en kunnen op deze manier het draagvlak voor de organisatie vergroten.* De organisatie gaat beter presteren en wordt ondernemender door het verkopen van produkten en diensten of samenwerking met bedrijven. Door de marktplaats te betreden, onwikkelt de organisatie nieuwe kennis en vaardigheden.* Grotere financiële flexibiliteit, door de beschikking over ongebonden, vrij besteedbaar geld.Er zijn erg veel mogelijkheden om aan "zelffinanciering" te doen en om veel instrumenten in te zetten. Veel van dit soort initiatieven rangschikken we vaak onder fondsenwerving. De mogelijkheden zijn legio! Belangrijk is dat u een afgewogen selectie maakt welke mogelijkheden voor uw organisatie en doelen de beste kansen biedt mede op basis van uw ambities en belanghebbenden. En bv. de wensen en ambities van bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen!Kijk eens voor aanvullende en meer informatie op http://www.fairworld.nl/Zelffinanciering_ofwel_Earned_Income/737.
door: Eric Denneman, 2719 dagen geleden


@EricDank voor je blog en je proactieve tekst. Van belang is dat door eigen initiatief kansen ontstaan. De uitwerking van deze kansen kunnen een goede financiele basis vormen om de instelling op de kaart te zetten en te houden. Doe je Niets krijg je Niets
door: Leen van derPlas, 2719 dagen geledenReageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht