home > blog > red teaming in teylers museum

Red Teaming in Teylers Museum

 

De afgelopen maanden heeft ArtSecure een aantal Red Teaming oefeningen verzorgd waarbij er een assessment is uitgevoerd op de organisatorische veiligheidsmaatregelen. Wij vinden het belangrijk om daar een goed inzicht in te krijgen omdat maar al te vaak blijkt dat elektronische en bouwkundige maatregelen alleen, niet voldoende zijn. Samen met ArtSecure hebben wij een aantal scenario’s bedacht om inzicht te krijgen in de maatregelen die wij als museum nemen, om te voorkomen dat criminelen ook bij ons hun slag slaan.

De resultaten zijn reeds na twee oefeningen veelbelovend. Onze beveiligers die wij uiteraard betrekken bij deze oefeningen, zijn allemaal zeer enthousiast geworden en dat is op zich niet vreemd. Beveiligers komen “gelukkig” zelden of nooit in aanraking met personen die incidenten veroorzaken en als dat wel voorkwam in een onverwachte oefening dan is het toch spannend en confronterend.  Het is overigens niet zo dat onze mensen nu in iedere bezoeker een potentiële crimineel zien.

Juist het focussen op afwijkend gedrag, wat direct te koppelen is aan criminele activiteiten, maakt dat zij veel sneller een juiste inschatting kunnen maken over een persoon, situatie of voorwerp. Ook onze procedures hebben wij kunnen aanscherpen omdat duidelijk is geworden waar verbeteringen mogelijk zijn. Tot slot merk ik heel duidelijk dat de motivatie van mijn mensen is verbeterd. Ze zijn pro actiever in hun werk en stralen dat ook uit.

 Wij zien Red Teaming als een serieus spel waarbij wij zelf de hoofdrol spelen.

 

Raymon Moore

Hoofd Veiligheid & Facilitaire Zaken

Teylers Museum